O klubie

Jesteśmy grupą krwiodawców, która w 2017 lat temu założyła klub Honorowych Dawców Krwi na Ursynowie.
Zrzeszamy krwiodawców oraz co miesiąc (a czasem częściej) zapraszamy do siebie ekipę z RCKiK Warszawa i organizujemy zbiórki krwi.
Taka zbiórka krwi to okazja do miłego spotkania, otrzymania czekolady za oddaną krew, ale przede wszystkim do pomocy tym, którzy tej krwi potrzebują – chorym, ofiarom wypadków, osobom poddawanym różnorakim operacjom.
Dla Was jako dawców takie oddanie krwi to czas w kolejce (różny, ale przynajmniej nie trzeba daleko jechać), wypełnienie formularza, wywiad lekarski i kilka minut samego pobrania bezcennego płynu jakim jest krew, a dla potrzebujących krwi to uratowane życie.
Krew mogą oddać zdrowe osoby między 18 a 65 rokiem życia (do 60 lat, jeśli oddają po raz pierwszy w życiu), ważące minimum 50 kg. Dokładniejsze informacje na temat tego kto nie może oddać krwi można sprawdzić np. na stronie centrum krwiodawstwa – https://www.rckik-warszawa.com.pl/kto-nie-moze-oddac-krwi
Współpracujemy też z fundacją DKMS dzięki czemu na większości naszych zbiórek możecie też dodać swoje dane do bazy potencjalnych dawców szpiku.