Zarząd Klubu

1. Tomasz Mazur – Prezes Zarządu
2. Maciej Mackiewicz- Wiceprezes Zarządu
3. Katarzyna Rososińska – Skarbnik
4. Teresa Kołacz Florczak – Sekretarz