Info

Powstający Klub Honorowych Dawców Krwi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy serdecznie zaprasza Krwiodawców oraz wszystkich chętnych pragnących działać w ruchu czerwonokrzyskim na rzecz Honorowego Krwiodawstwa.

W miarę możliwości będziemy:

  • Pomagać Krwiodawcom załatwiać formalności związane z przyznawaniem odznaczeń i odznak dla Krwiodawców,
  • Organizować imprezy rekreacyjne i integracyjne promujące Honorowe Krwiodawstwo,
  • Organizować otwarte akcje oddawania krwi.

Szczegóły już wkrótce 🙂